» Thông tin » Quy định nộp tờ khai và tiền thuế môn bài
Danh Sách Sinh Viên 

Quy định nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. Thời hạn nộp tiền thuế môn bài:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
b) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
- Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
- Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

3. Một số ví dụ về kê khai thuế môn bài

Ví dụ 1: Kế toán Đại Việt thành lập ngày 18/04/2020 sẽ được miễn lệ phí môn bài năm 2020 (được miễn thuế môn bài năm đầu thành lập).
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/1/2021.
- Nộp Tiền thuế môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/1/2021.
- Từ năm 2021 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.
Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 15/9/2020 Cty Đại Việt thành lập Chi nhánh A, như vậy Chi nhánh A cũng sẽ được miễn thuế môn bài năm 2020 (do Cty đang trong thời gian miễn thuế môn bài, nên chi nhánh cũng được miễn).
- Chi nhánh phụ thuộc hay độc lập, cùng tỉnh hay khác tỉnh cũng đều được miễn nhé.
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/1/2021.
- Nộp Tiền thuế môn bài năm 2021 chậm nhất ngày 30/1/2021.
- Từ năm 2021 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm (Mức lệ phí môn bài là 1tr/1 năm).
Ví dụ 3: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 21/08/2021 Cty Đại Việt thành lập Chi nhánh B, chi nhánh B sẽ phải nộp lệ phí môn bài.
- Do Cty không nằm trong thời gian được miễn thuế môn bài nữa, nên chi nhánh sẽ phải nộp thuế môn bài ngay năm thành lập, tức là năm 2021 mức nộp là: 500.000 (do thành lập 6 tháng cuối năm, từ năm sau trở đi sẽ nộp mức 1000.000/năm) - Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì mức nộp là: 1.000.000.
- Nộp Tờ khai năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2022.
- Nộp Tiền thuế môn bài cho năm 2021 chậm nhất ngày 30/01/2022 (Lưu ý phần này: Nếu để sang năm 2022 nộp thì sẽ phải nộp luôn cho 2 năm 2021 và 2022 nhé, hạn chậm nhất là ngày 30/1/2022).
Ví dụ 4: Tiếp theo Ví dụ 1: Ngày 14/9/2021 Cty thay đổi vốn điều lệ từ 7 tỷ lên 12 tỷ (tức là mức thuế môn bài phải nộp tăng từ 2.000.000 lên 3.000.000)
- Cty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài, chậm nhất ngày 30/1/2022 (Chậm nhất là ngày 30/1 năm sau năm thay đổi).
Chú ý: Nếu thay đổi vốn điều lệ dù tăng hoặc không tăng mức thuế môn bài phải nộp thì vẫn phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài nhé.
- Không phải nộp thêm tiền thuế môn bài cho năm 2021 (vì nộp đầu năm rồi) => Nhưng tiền thuế môn bài năm 2022 sẽ phải tăng lên là mức: 3.000.000 hạn chậm nhất là ngày 31/01/2022.
    

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 30    Lượt truy cập: 2481328

0918 588 240