CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

THUẾ MÔN BÀI


Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài. Các trường hợp chịu thuế nhà thầu? Khi nào phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài? Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất theo thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết các trường hợp

Kê khai lệ phí trước bạ nhà đất và tài sản

Kê khai lệ phí trước bạ nhà đất và tài sản. Hướng dẫn cách làm thủ tục hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, tài sản, ô tô, xe máy theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu 01/LPTB;

Cách kê khai thuế bảo vệ môi trường

Cách kê khai thuế bảo vệ môi trường. Hướng dẫn cách kê khai thuế bảo vệ môi trường theo TT 156, hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính.

Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên

Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên. Hướng dẫn cách kê khai thuế tài nguyên theo TT 156, hồ sơ khai thuế tài nguyên theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên

Cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Hướng dẫn cách kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB;

Thủ tục hồ sơ kê khai thuế khoán

Thủ tục hồ sơ kê khai thuế khoán. Hướng dẫn cách làm hồ sơ kê khai thuế khoán mới nhất theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính. Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên

Thuế môn bài đối với địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không? Trường hợp nào thì phải nộp thuế và mức thuế môn bài cho văn phòng đại diện như thế nào? Kế toán Đại Việt xin chia sẻ các quy định về Lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện mới nhất hiện hành

Cách hạch toán thuế môn bài phải nộp

Cách hạch toán thuế môn bài phải nộp. Hướng dẫn hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 133, cách hạch toán lệ phí môn bài theo Thông tư 200, cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế môn bài chi tiết như sau: Khi nộp tờ khai thuế môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân

Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã.

Quy định nộp tờ khai và tiền thuế môn bài

Quy định nộp tờ khai và tiền thuế môn bài. Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc

Thuế môn bài đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các mức nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh theo các bậc thuế môn bài quy định tại các văn bản mới nhất. Thông tư 302/2016/TT-BTC, Thông tư 65/2020/TT-BTC. Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN; Các đối tượng phải và không phải quyết toán thuế TNCN; cách tính thuế thu nhập cá nhân cả năm; thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 6    Lượt truy cập: 2356719

0918 588 240