CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Thuế TNDN


Cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN

Hướng dẫn cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh, tiền lương, tiền công theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính cụ thể như sau: Cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ không xác định được doanh thu

Cách tính thuế TNCN theo lương thực nhận NET

Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân theo lương NET; Cách quy đổi thu nhập theo lương NET ra thu nhập tính thuế; Cách Quyết toán thuế TNCN theo lương NET theo quy định mới nhất. Lương NET là lương sau thuế (hiểu nôm na là lương thực nhận không bao gồm thuế TNCN)

Cách tính thuế TNCN cho lao động dài hạn và thời vụ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quý, cả năm cho lao động dài hạn và thời vụ; Cách tính thuế TNCN theo lũy tiến hoặc toàn phần. Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư 92/2015/TT-BTC

Kê khai quyết toán thuế TNCN cho người có nhiều nguồn thu nhập

Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập khác nhau tính thuế TNCN như nào? Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN có nhiều nơi thu nhập? Thu nhập nhiều nơi đóng bảo hiểm như thế nào? Kế toán Đại Việt xin trích các văn bản quy định về vấn đề đó

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Đại Việt xin hướng dẫn quý khách cách tính thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài cư trú và không cư trú, các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài, cách tính lương NET cho người nước ngoài

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương. Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN năm 2018 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Nộp hồ sơ QTT TNCN tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý

Cách kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài viết sau, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, đối tượng kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Công văn 801/TCT-thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu? Quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công, kinh doanh, đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng, quà tặng, thừa kế, chuyển nhượng bất động sản

Các khoản được miễn thuế thu nhập cá nhân

Chúng tôi xin hướng dẫn quy định các khoản phụ cấp được miễn thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân, miễn trừ thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo quy định hiện hành. Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

Các khoản chi phí được trừ thuế thu nhập cá nhân

Các khoản chi phí được trừ thuế thu nhập cá nhân là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân và có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

Quy định khấu trừ thuế đối với chi phí quảng cáo Facebook Google

Quy định khấu trừ thuế đối với chi phí quảng cáo Facebook Google. "Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có phát sinh chi phí đăng quảng cáo trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế

Quy định chi phí công tác phí bằng máy bay

Quy định chi phí công tác phí bằng máy bay. Chứng từ thanh toán (Nếu giá trị từ 20tr thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu < 20tr có thể dùng tiền mặt). Vé máy bay; thẻ lên máy bay (nếu có)

Chi phí công tác phí nước ngoài và của giám đốc công ty

Chi phí công tác phí nước ngoài và của giám đốc công ty. Trường hợp Công ty cử nhân viên đi công tác nước ngoài hoặc cử sang VPĐD ở nước ngoài làm việc thì các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp (trừ phụ cấp, trợ cấp thuộc diện miễn thuế

Chi phí công tác phí có tính thuế TNCN

Chi phí công tác phí có tính thuế TNCN. Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

Quy định công tác phí được khấu trừ thu nhập doanh nghiệp

Quy định công tác phí được khấu trừ thu nhập doanh nghiệp. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Quy định về chế độ công tác phí của công ty

Quy định về chế độ công tác phí của công ty. Công tác phí là khoản chi phí trả cho người đi công tác, bao gồm: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng, cước hành lý (kể cả tài liệu mang theo, nếu có)

Quy định về giao dịch liên kết

Quy định về giao dịch liên kết. Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai

Một số câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế TNDN

Một số câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế TNDN. Ngày 11/3/2021, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế TNDN năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn

Quy định chi phí lãi vay khấu trừ thuế TNDN

Quy định chi phí lãi vay khấu trừ thuế TNDN. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định Các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN. Hãy xem bài viết sau đây của chúng tôi

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải đóng thuế TNCN

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên có phải đóng thuế TNCN. Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Chi phí bảo hiểm có được khấu trừ thuế TNDN

Chi phí bảo hiểm có được khấu trừ thuế TNDN. Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (Được sửa đổi bổ sung bởi Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC) quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn hướng dẫn chi phí bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Công văn hướng dẫn chi phí bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại Việt xin hướng dẫn quý khách bài viết sau về thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh thu tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp, khấu trừ

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết sau, chúng tôi cung cấp một số quy định về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021; mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành, thuế suất ưu đãi và thuế suất áp dụng

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong bài viết sau, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách tính thuế TNDN năm 2021 chi tiết: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý; Cách tính thuế TNDN năm mới nhất theo các quy định hiện hành

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế

Các trường hợp đặc biệt được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài các trường hợp được miên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 18, 19, 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được cập nhật theo Điều 5 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo thông tư số 78/2014/TT-BTC (Đã được cập nhật theo Điều 5 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Điều 5 Thông tư 130/2016/TT-BTC,) quy định

Đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các chính sách ưu đãi thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp mới nhất: Các loại hình doanh nghiệp được ưu đãi thuế; Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN, Thuế suất ưu đãi bao nhiêu %... Theo Điều 18, 19, 20, 21. 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý

Quy định về việc nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý trong bài viết sau gồm hạn nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, mức phạt chậm nộp; cách hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý

Cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, chúng tôi xin hướng dẫn quý khách cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Theo Điều 12 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau: Trước khi kê khai thuế TNDN bạn cần xác định được số thuế TNDN phải nộp

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin cung cấp cho quý khách thông tin các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, những doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; Những đối tượng, ngành nghề, trường hợp được miễn thuế

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gồm những gì? Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp từ sản xuất kinh doanh, thu nhập khác; Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN theo quy định mới nhất

Các khoản chi phí không được trừ thuế TNDN

Các khoản chi phí không được trừ thuế TNDN. Các văn bản năm 2021 đang áp dụng: Thông tư 119/2014/TTBTC. Nghị định 146/2017/NĐ-CP). Thông tư 151/2014/TT/BCT. Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015. Thông tư 25/2018/TT-BTC

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. (Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC, sửa đổi bổ sung theo Thông tư 25/2018/TT-BTC), quy định cụ thể như sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Các khoản chi phí bị khống chế đối với thu nhập chịu thuế

Tổng hợp các khoản chi phí bị khống chế, mức khống chế như: Chi phí nghỉ mát, chi phí lãi vay, chi phí tiếp khách, công tác phí, bảo hiểm nhân thọ, trang phục, chi phí quà tặng - phúc lợi cho nhân viên, quảng cáo...
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 9    Lượt truy cập: 2356689

0918 588 240