» Thông tin » Thủ Tục Hồ Sơ Sau Khi Thành Lập Công Ty
Danh Sách Sinh Viên

Thủ Tục Hồ Sơ Sau Khi Thành Lập Công Ty

Thủ tục sau khi thành lập công ty cũng không kém phần quan trọng trong tiến trình kinh doanh của mình. Để công ty đi vào hoạt động một cách êm xuôi, trôi chảy và đúng pháp luật, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động công ty sau khi thành lập nhằm tránh bị phạt gây trở ngại cho công việc kinh doanh của mình.

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ giảm giảm vốn điều lệ công ty TNHH

>> Cách ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh

>> Quy định cách đặt tên công ty

>> Quy định hợp đồng cho thuê văn phòng

I. Thủ tục sau khi thành lập công ty

1. Mở và thông báo tài khoản ngân hàng sau khi thành lập công ty

• Mở tài khoản ngân hàng cho công ty: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của từng ngân hàng, thông thường bao gồm:

• 01 bản công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”;

• 01 bản công chứng “Chứng minh nhân dân” của người đại diện pháp luật ghi trên giấy phép;

• 01 bản photo “Thông báo về việc đăng tải thông tin con dấu doanh nghiệp”;

• Mang theo con dấu doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hoặc ủy quyền cho người khác hỗ trợ thực hiện;

• Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản.

• Thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư;

Hiện nay cơ quan thuế đã ngừng tiếp nhận mẫu 08 về thông báo tài khoản ngân hàng Theo Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016. Tuy nhiên doanh nghiệp cần thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư để cập nhật lên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp và hệ thống thuế.

Xem thêm:

>> Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

>> Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

>> Thuê người đại diện theo pháp luật

>> Thủ tục hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng sau khi thành lập công ty

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thông tin đăng ký thuế);

• Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để Tư Vấn Đại Việt thực hiện thủ tục;

Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.

2. Nộp thuế môn bài sau khi thành lập công ty

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 và Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 thì mức thu lệ phí môn bài và thời hạn nộp tờ khai, lệ phí môn bài được quy định như sau:

• Mức thu lệ phí môn bài:

• Doanh nghiệp có vốn điều trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

• Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

Thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế môn bài sau khi thành lập công ty

Theo quy định của Nghị định 139/2016 thì thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài ấn định cho 02 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động kinh doanh thì phải nộp và kê khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp thứ hai, người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Tuy nhiên, việc xác định thời hạn bắt đầu kinh doanh không rõ ràng nên cách áp dụng thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài của cơ quan quản lý thuế chưa thống nhất nên tốt nhất doanh nghiệp cần nộp và kê khai thuế môn bài sớm nhất có thể (trước ngày cuối cùng của tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

3. Làm biển công ty sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp bắt buộc phải treo biển tại trụ sở để đảm bảo có hoạt động và để cho cơ quan thuế kiểm tra.

4. Mua chữ ký số điện tử sau khi thành lập công ty

Doanh nghiệp phải mua chữ ký số để thực hiện khai báo và nộp thuế điện tử qua mạng.

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ giảm giảm vốn điều lệ công ty TNHH

>> Cách ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh

>> Quy định cách đặt tên công ty

>> Quy định hợp đồng cho thuê văn phòng

5. Kê khai thuế giá trị gia tăng sau khi thành lập công ty

Kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực (05/11/2017) thì việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

6. Đặt in hóa đơn sau khi thành lập công ty

Hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn công ty làm thành 02 bộ gồm:

• 02 đơn đề nghị đặt in hóa đơn đặt in (Mẫu 3.14 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

• 01 bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn trong vòng 1-3 ngày, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra trụ sở để xem xét chấp thuận hay không (kiểm tra có thể có hẹn trước hoặc đột xuất, do đó doanh nghiệp cần thu xếp có nhân sự túc trực tại văn phòng trong thời gian nộp hồ sơ đặt in hóa đơn).

Xem thêm:

>> Thay đổi người đại diện pháp luật công ty

>> Các chức danh của người đại diện pháp luật

>> Doanh nghiệp có được thay đổi mã số thuế không

>> Thay đổi tên công ty có cần ký lại hợp đồng không

Sau khi thành lập cần chuẩn bị gì cho cơ quan thuế xuống kiểm tra?

• Treo biển tại trụ sở chính;

• Hợp đồng thuê nhà; CMND+ hộ khẩu của chủ nhà

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản công chứng);

• Đăng ký kinh doanh;

• Con dấu của doanh nghiệp;

• Thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

• Bố trí văn phòng làm việc để thể hiện doanh nghiệp có hoạt động;

• Nhân viên/ đại diện theo pháp luật để tiếp cơ quan thuế.

7. Những công việc cần lưu ý sau khi thành lập công ty

• Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải góp vốn để thành lập công ty trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày có đăng ký kinh doanh.

=> Công ty thực hiện góp vốn theo thời hạn được ghi trong Điều lệ công ty

Sau thời hạn 90 ngày mà vẫn có thành viên/ cổ đông chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

• Đối với công ty TNHH: Các thành viên trong công ty có quyền chào bán phần vốn góp còn thiếu để góp cho đủ số vốn điều lệ hoặc Đăng ký giảm vốn điều lệ, trong vòng 60 ngày kể từ khi hết thời hạn góp vố

• Đối với công ty cổ phần: Số vốn chưa được góp, được coi là số vốn chưa bán được, Hội đồng quản trị tiếp tục bán để huy  động đủ số vốn đăng ký ban đầu hoặc Đăng ký giảm vốn điều lệ, và cổ đông trong vòng 30 ngày, kể từ khi hết thời hạn góp vốn

• Các thành viên cá nhân có thể góp vốn bằng tiền mặt. Các thành viên tổ chức, phải góp vốn bằng hình thức chuyển khoản (không dùng tiền mặt).

II. Quy trình thực hiện thủ tục sau khi thành lập công ty 

1. Mua chữ ký số và cài đặt chữ ký số điện tử

2. Kê khai môn bài (Mẫu 01)

3. Mở tài khoản ngân hàng

4. Kê khai tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh để đẩy thông tin sang cơ quan thuế

5. Nộp thuế môn bài qua ngân hàng

6. Làm biển hiệu treo tại công ty, chuẩn bị hợp đồng thuê trụ sở, sổ đỏ công chứng, danh sách nhân viên, hợp đồng với đối tác

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in

8. Liên hệ với cơ quan thuế để làm thủ tục kiểm tra trụ sở

9. Đặt in hóa đơn

10. Thông báo phát hành hóa đơn

11. Kê khai và nộp thuế GTGT hàng quý, kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, kê khai tình hình sử dụng hóa đơn, làm báo cáo thuế cuối năm.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sử dụng trọn gói dịch vụ thành lập công ty với những ưu đãi hấp dẫn nhất. Chúng tôi đảm bảo sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi.

Xem thêm:

>> Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì

>> Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

>> Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định

>> Danh mục ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề

>> Vốn điều lệ và vốn pháp định

>> Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ

>> Thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

>> Thủ tục thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P: 0905548995 / 0918588240

Zalo: 0905 548 995

E: tuvandaivietqn@gmail.com

W: www.ketoandaiviet.vn 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 7    Lượt truy cập: 4291001