» Thông tin » Thủ Tục Hồ Sơ Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Danh Sách Sinh Viên

Thủ Tục Hồ Sơ Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể của Đại Việt sẽ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh của mình thỏa đáng. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải thích một cách tường tận các vấn đề liên quan như: Hộ kinh doanh cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể được phép đăng ký ngành nghề kinh doanh gì? Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế như thế nào? Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng bao nhiêu lao động? Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể như thế nào? …vv

Xem thêm:

>> Ưu nhược điểm Thành Lập Công Ty TNHH

>> Những điều cần lưu ý sau khi thành lập công ty

>> Lưu ý khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

>> Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty TNHH

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh danh cá thể do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh cá thể.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh;

- Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh

Xem thêm:

>> Thay đổi người đại diện pháp luật công ty

>> Các chức danh của người đại diện pháp luật

>> Doanh nghiệp có được thay đổi mã số thuế không

>> Thay đổi tên công ty có cần ký lại hợp đồng không

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể cần chuẩn bị gì?

- Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh

- Ngành, nghề kinh doanh

- Số vốn kinh doanh

- Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình

- Địa chỉ nơi cư trú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Bạn cần gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

Thời gian đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Quận/ huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn trong vòng 3 ngày kể từ ngày bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh nếu: ngành, nghề kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách các ngành, nghề kinh doanh bị cấm (sản xuất pháo nổ, súng, v.v.); tên hộ kinh doanh của bạn thoả mãn các yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp; bạn đóng đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh; giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn được điền đầy đủ và các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.

Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận, ghi rõ ngày nộp hồ sơ.  Nếu các nội dung trong hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh không đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc. Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ rõ nội dung cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.

Xem thêm:

>> Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

>> Quy định quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật

>> Thay đổi đăng ký kinh doanh có thay đổi điều lệ công ty

>> Thay đổi thành viên góp vốn công ty

Điều kiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Những người đang đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể rồi thì không thể đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể thứ 2. Hoặc đang đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân rồi thì không được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Các trường hợp kinh doanh không cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Số lao động của hộ kinh doanh cá thể

Một hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

Các loại thuế đối với hộ kinh doanh cá thể

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Xem thêm:

>> Các loại thuế phải nộp đối với công ty

>> Thành lập công ty dịch vụ kế toán, đại lý thuế

>> Thành lập công ty đại lý du lịch lữ hành

>> Thành lập công ty sản xuất lắp ráp ô tô

Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm như thế nào?

Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh.  Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trả các khoản nợ của hộ kinh doanh.

Cách đặt tên hộ kinh doanh cá thể như thế nào?

Tên hộ kinh doanh phải gồm hai thành tố: Thành tố thứ nhất là loại hình kinh doanh “hộ kinh doanh”; Thành tố thứ hai là tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng hộ kinh doanh phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và phải phát âm được.  Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong cùng phạm vi huyện nơi bạn dự định đặt địa điểm kinh doanh.  Do đó, bạn cần kiểm tra tên đã đăng ký của tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trong huyện mình trước khi đặt tên.  Nếu tên bạn đinh đặt cho hộ kinh doanh của mình trùng với một tên hộ kinh doanh đã đăng ký, giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn sẽ không được chấp nhận.

Hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề có điều kiện

Nếu bạn muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành, nghề theo pháp luật đòi hỏi thì phải có giấy phép hành nghề, hoặc nếu bạn muốn hoạt động trong ngành nghề cần vốn pháp định thì bạn cần gửi bản sao hợp lệ giấy xác nhận vốn pháp định do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể của Đại Việt

- Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, thủ tục hồ sơ cần thiết.

- Tư vấn về điều kiện thực tế của khách hàng đáp ứng được việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả giao cho khách hàng.

- Tư vấn hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.

Tư Vấn Đại Việt là đơn vị tư vấn uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty, tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể, tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh ...Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được những ưu đãi nhất của dịch vụ.

Xem thêm:

>> Thay đổi địa chỉ công ty khác quận huyện

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh

>> Thành lập văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn

>> Thành lập công ty thương mại điện tử

>> Thành lập công ty xuất khẩu lao động

>> Doanh nghiệp phải nộp những loại thuế nào

>> Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập doanh nghiệp

>> Trình tự thủ tục góp vốn bằng tài sản cố định vào doanh nghiệp

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P: 0905548995 / 0918588240

Zalo: 0905 548 995

E: tuvandaivietqn@gmail.com

W: www.ketoandaiviet.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 5    Lượt truy cập: 4290956