CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

THUẾ GTGT


Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng GTGT

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, các trường hợp được hoàn thuế GTGT như Dự án đầu tư - Hàng xuất khẩu, Điều kiện hoàn thuế GTGT theo các quy định mới nhất hiện hành như: Thông tư 25/2018/TT-BTC, 130/2016/TT-BTC

Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, quý

Điều kiện kê khai thuế GTGT theo tháng; Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý; Cách xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý theo quy định mới nhất. Căn cứ theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, tháng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, hàng tháng; Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hoặc Trực tiếp; Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, tháng; Cách xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp

Cách xác định giá tính thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ

Quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu; Cách xác định giá tính thuế GTGT đầu ra, dịch vụ, xây dựng, xây lắp, hàng gia công, cho biếu tặng, khuyến mãi, trả góp. Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (kể cả hàng nhập khẩu, nhà thầu); Quy định về khấu trừ thuế GTGT; Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Hạch toán thuế GTGT không được khấu trừ; Thuế GTGT không được khấu trừ được tính vào chi phí hoặc nguyên giá TSCĐ. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Các nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như: Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hàng chịu thuế và không chịu thuế; Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Cách xử lý số thuế GTGT không được khấu trừ

Kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT; Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới nhất.

Các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5 phần trăm

Các mặt hàng chịu thuế suất 5% theo quy định mới nhất: Đối tượng, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% mới nhất; Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định mới nhất. Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Các dịch vụ, hàng hóa chịu thuế suất GTGT 0 phần trăm

Những đối tượng chịu thuế GTGT 0%; Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, các mặt hàng chịu thuế suất 0%; Điều kiện áp dụng thuế suất 0%; Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định mới nhất

Đối tượng, dịch vụ, hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng, dịch vụ, hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng. Theo điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 8 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-BTC),
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 5    Lượt truy cập: 2356708

0918 588 240