» Thông tin » Thủ Tục Hồ Sơ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty
Danh Sách Sinh Viên

Thủ Tục Hồ Sơ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện là một trong những cách thức mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để phát triển sau một thời gian kinh doanh và có mong muốn mở rộng thị trường của mình. Tuy nhiên, so với văn phòng đại diện, chi nhánh có ưu điểm là cho phép doanh nghiệp thực hiện hoạt động buôn bán trong phạm vi do chính doanh nghiệp ủy quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và có thể hoạch toán kế toán độc lập với doanh nghiệp. Bài viết sau đây Tư Vấn Đại Việt sẽ giới thiệu khái quát trình tự thủ tục hồ sơ thành lập chi nhánh theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 (đối với thương nhân Việt Nam) và Luật thương mại 2005 cùng văn bản hướng dẫn Nghị định số 07/2016/NĐ-CP (đối với thương nhân nước ngoài).

Xem thêm:

>> Thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện

>> Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh Công Ty

>> Thành Lập Chi Nhánh công ty Khác Tỉnh

>> Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Khác Tỉnh

I. Thủ tục thành lập chi nhánh đối với người Việt Nam

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh gồm những gì?

• Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật kí)

• Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần, của các thành viên công ty hợp doanh)

• Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này)

• Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

• Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh: Cá nhân có quốc tịch Việt Nam phải có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; cá nhân có quốc tịch nước ngoài phải có giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;

• Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu

• Giầy tờ ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục (do pháp luật quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành thủ tục này).

2. Quy trình đăng ký thành lập chi nhánh

Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thủ tục trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc online qua website của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

• Đăng ký thành lập chi nhánh trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi muốn thành lập chi nhánh

- Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ thành lập chi nhánh và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh đưa ra kết quả thủ tục:

+ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ chưa hợp lệ;

+ Giầy chứng nhận đăng ký hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ.

+ Doanh nghiệp nộp lệ phí

Xem thêm:

>> Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh

>> Sự khác nhau giữa chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

>> Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

• Thủ tục thành lập chi nhánh online xin doanh nghiệp tham khảo hướng dẫn tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

• Khi đặt trụ sở chi nhánh ở tỉnh/thành phố khác nơi đặt trụ sở chính, cần nghiên cứu những quy định pháp luật có liên quan về ngành, nghề được phép kinh doanh tại nơi đặt trụ sở chi nhánh do không phải tất cả các ngành nghề doanh nghiệp đăng ký đều cho phép thực hiện.

II. Thủ tục thành lập chi nhánh đối với người nước ngoài

1. Điệu kiện thành lập chi nhánh

• Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

• Thương nhân nước ngoài hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;

• Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phải thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ chi nhánh thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm:

>> Thay đổi địa chỉ công ty khác quận huyện

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh

>> Thành lập văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn

>> Thành lập công ty thương mại điện tử

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh cần chuẩn bị

• Đơn đề nghị cấp phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký)

• Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương

• Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

• Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất

• Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh

• Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

• Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh (hợp đồng thuê trụ sở, thỏa thuận khác về thuê, cho khai thác địa điểm…)

3. Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh

• Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập chi nhánh và nộp cho Sở Công Thương tỉnh/ thành phố nơi dự định đặt trụ sở.

• Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

• Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công Thương ra thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

• Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và phải nêu rõ nguyên nhân.

• Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định này và trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Lưu ý:

• Đối với các chi nhánh doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp thì do hồ sơ sẽ được nhận và xử lý bởi Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp đó.

• Sau khi được cấp phép, chi nhánh cần phải thực hiện việc thông báo hoạt động, chính thức đi vào hoạt động như thông tin đã cung cấp cho Sở Công Thương.

• Các quy định trên không áp dụng đối với chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sử dụng trọn gói dịch vụ thành lập chi nhánh công ty với những ưu đãi hấp dẫn nhất. Chúng tôi đảm bảo sẽ mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của chúng tôi.

Xem thêm:

>> Giải thể chi nhánh công ty cổ phần

>> Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

>> Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh

>> Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Khác Tỉnh

>> Nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh

>> Thay đổi hoạt động của văn phòng đại diện công ty cổ phần

Để được tư vấn và tham khảo dịch vụ, vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Tư Vấn Đại Việt

Chuyên viên: Ms Thanh Phúc

P: 0905548995 / 0918588240

Zalo: 0905 548 995

E: tuvandaivietqn@gmail.com

W: www.ketoandaiviet.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 3    Lượt truy cập: 4290861