Danh Sách Sinh Viên 

Địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Lạng Sơn

Địa chỉ Chi cục Thuế Lạng Sơn, số điện thoại Chi cục Thuế Lạng Sơn và các thông tin liên quan cần thiết đến Chi cục Thuế Lạng Sơn sẽ được chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây một cách chi tiết nhất. Công ty Đại Việt chuyên tư vấn thủ tục thế và pháp lý doanh nghiệp cho quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất cho quý khách.
 
Địa chỉ: Số 03 Hoàng Văn Thụ, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Điện thoại: 025 870 146
 
Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn
- Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn: Số 47 Đường Lê Lợi, Tp. Lạng Sơn
- Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn: 
0205 3 870 146
Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn: Số 10, Khối 10, Phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn: 0205 3 874 849
Chi Cục Thuế Khu Vực I
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0205 3 834 257
Chi Cục Thuế Khu Vực II
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Khu 1, Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0205 3 880 335
Chi Cục Thuế Khu Vực III
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: Số 120 Khu Minh Khai, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0205 3 840 236
Chi Cục Thuế Khu Vực IV
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0205 3 827 456
Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc
- Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc: Số 14, Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
- Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc: 0205 3 861 476
 

Cơ cấu tổ chức Chi cục Thuế Lạng Sơn và các Chi cục Thuế thuộc tỉnh, thành phố

1. Các phòng chức năng tham mưu giúp việc Chi cục trưởng:
1.1. Đối với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Lạng Sơn, cơ cấu tổ chức bộ máy gồm các phòng:
a) Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế Chi cục Thuế Lạng Sơn;
b) Phòng Quản trị - Tài vụ;
c) Phòng Quản lý ấn chỉ;
d) Một số phòng Kiểm tra thuế;
e) Phòng Tổ chức cán bộ;
f) Phòng Hành chính - Lưu trữ;
g) Một số phòng Thanh tra thuế Chi cục Thuế Lạng Sơn;
h) Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;
i) Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán;
j) Phòng Pháp chế;
k) Phòng kê khai và Kế toán thuế;
l) Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân;
m) Phòng Kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế Lạng Sơn;
n) Phòng Tin học.
Khác với Chi cục Thuế Lạng Sơn, Cục Thuế thành phố thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế Lạng Sơn có không quá 06 Phòng Kiểm tra thuế; 04 Phòng Thanh tra thuế, trong đó có 01 Phòng Thanh tra thuế đối với doanh nghiệp có tính chất đặc thù, doanh nghiệp lớn, có phạm vi kinh doanh liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.
1.2. Đối với Chi cục Thuế Lạng Sơn cơ cấu tổ chức bộ máy gồm các phòng:
a) Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
b) Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán
c) Một số Phòng Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế Lạng Sơn;
d) Phòng Kiểm tra nội bộ;
e) Một số Phòng Thanh tra thuế;
f) Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế Lạng Sơn;
g) Phòng Tổ chức cán bộ;
h) Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - ấn chỉ;
i) Phòng Kê khai và Kế toán thuế thuộc Chi cục Thuế Lạng Sơn;
j) Phòng quản lý thuế thu nhập cá nhân;
k) Phòng Tin học.
Quy định về cơ cấu, số lượng Phòng Kiểm tra thuế, Phòng Thanh tra thuế như sau:
- Chi cục Thuế Lạng Sơn và các Chi cục Thuế tỉnh, thành phố có số thu hàng năm từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng trừ thu từ dầu thô và tiền thu về đất, hoặc quản lý thuế từ 2.000 doanh nghiệp trở xuống, được tổ chức không quá 02 Phòng Kiểm tra thuế và 01 Phòng Thanh tra thuế.
- Chi cục Thuế Lạng Sơn và Chi cục Thuế tỉnh, thành phố có số thu hàng năm từ 3.000 tỷ đồng trở lên trừ thu từ dầu thô và tiền thu về đất hoặc quản lý thuế trên 2.000 doanh nghiệp, được tổ chức không quá 03 Phòng Kiểm tra thuế và 02 Phòng Thanh tra thuế, trong đó có 01 Phòng Thanh tra thuế đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tính chất đặc thù.
1.3. Cục trưởng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Chi cục Thuế Lạng Sơn và căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương quyết định, số lượng, cơ cấu phòng cụ thể của từng Chị cục Thuế; quyết định việc giải thể, sáp nhập các phòng thuộc Chi cục Thuế đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý thuế được giao.
1.4. Riêng đối với Chi cục Thuế các tỉnh trung du, miền núi, đồng bằng có quy mô nhỏ (có số thu hàng năm trừ tiền thu về đất và dầu thô dưới 1.000 tỷ đồng), tuỳ theo thực tế nhiệm vụ quản lý thuế tại địa phương, số lượng phòng có thể ít hơn so với quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý chủ yếu: Xử lý tờ khai, tuyên truyền - hỗ trợ, quản lý thu nợ, kiểm tra, thanh tra.
2. Chi cục Thuế Lạng Sơn trực thuộc Cục Thuế.
Chi cục Thuế Lạng Sơn trực thuộc Cục Thuế được tổ chức thống nhất theo đơn vị hành chính cấp huyện.
Cục trưởng Cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Chi cục Thuế Lạng Sơn.

Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế Lạng Sơn

Chi cục Thuế Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Chi cục Thuế Lạng Sơn xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế theo quy định của pháp luật.
2. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phân tích, tổng hợp, đánh giá công tác quản lý thuế; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Chi cục Thuế Lạng Sơn tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế; tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế, lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan.
4. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.
5. Chi cục Thuế Lạng Sơn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: Đăng ký thuế; khai thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; tính thuế, thông báo thuế; nộp thuế; kế toán thuế đối với người nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
6. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; các quy định, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ban hành trên địa bàn tỉnh, thành phố.
7. Chi cục Thuế Lạng Sơn xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế; quản lý thông tin về người nộp thuế.
8. Hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước.
9. Chi cục Thuế Lạng Sơn miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật; quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.
10. Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách nhà nước.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.
Tư Vấn Đại Việt 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÀNH LẬP CTY | ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.ketoandaiviet.vn

Đang online: 35    Lượt truy cập: 2481333

0918 588 240